test
หมวดหมู่สินค้า: หมวดหมู่สินค้า

07 มีนาคม 2561

ผู้ชม 488 ผู้ชม

ข้อดี

1.สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30-60%

2.ป้องกันอุบัติเหตุขณะทำงาน เช่น เกิดแผลพุพอง

3.ลดอุณหภูมิโดยรอบของเครื่องจักรและภายในอาคาร

4.ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สุขภาพจิตดี(ขณะปฏิบัติงาน)

5.เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรและคุณภาพโรงงานให้เหมาะสมกับ มาตรฐานคุณภาพต่างๆเช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อม,กิจกรรม 5 ส.

6.ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟได้ 30-60%

7.เปลี่ยนและซ่อมบำรุงง่าย

 

Engine by shopup.com